Удобството на Капсулния гардероб

Friends, here is my first post for March. I am so happy that we are getting closer and closer to spring. Spring that brings NEW beginning.

We will introduce the spring colors into our wardrobes and the big, dark clothes will go under the bed in vacuum bags. By the way, these packages help a lot even when travelling because the luggage size drops by half. Ok, let’s get back to the spring vibes. Selling my wardrobe, I decided to get rid of most of the clothes in it. Some I posted in Shedd, others I took to HM. Do you remember they campaign “Bring It”? Besides the fact that I wanted to get rid of the unnecessary, I decided to make a Capsule Wardrobe. What is that?

Clearing my clothes I found out how stupid it was to buy and buy, and buy without thinking if an item is necessary or not. I was addicted to shopping, mostly in America, due to the tons of e-mails about where and what was on SALE, and of course I was tempted. My friends always asked me: “Why do you need that bag? You have a similar one.” or “Are you sure that you need another dress/shirt like that?” and so on. But I never stop, and boxes with clothes, shoes and bags came every other day.

Now, I decided to “capsulate” my clothes and my wardrobe to become mini, only with needful items. Because the capsule wardrobe is convenient, saves time and money, and the morning question “What to wear” stays in the past! How did that happen?

###

Приятели, ето и първия пост за месец Март. Толкова съм щастлива, че все повече се доближаваме към пролетта, носеща НОВО начало.

Ще вкараме пролетните цветове и в гардеробите си, а дебелите и тъмни дрехи ще идат под леглото във вакумните чували. Между другото тези пакети много помагат и при пътуване, защото багажът се смалява на половина. Та, да се върнем на пролетната вълна.  Продавайки гардероба си, реших да махна много от дрехите вътре. Някои пуснах в Shedd  a други занесох в HM. Сещате ли се за кампанията им “Bring it” ?  Освен, че исках да се отърва от ненужното, реших да си направя Капсулен гардероб. Какво е това ли? 

Разчиствайки дрехите си, разбрах колко е било глупаво да купувам и купувам без да се замислям дали даден артикул ми е нужен или не. Бях пристрастена към шопинга най-вече в Америка, защото ме заливаха с имейли къде, какво е на SALE и аз се изкушавах. Приятелите ми постоянно ме питаха: “Защо ти е тази чанта, имаш подобна?” или “Сигурна ли си, че ти трябва още една такава рокля, блуза, риза и т.н.”. Но аз не спирах и кашоните с дрехи, обувки и чанти идваха през ден.

Сега реших да “капсуловам” дрехите си и гардеробът ми да стане по-мини, само с потребни артикули. Защото капсулният гардероб е удобен, спестява време и средства, а въпросът сутрин “Какво да облека?” остава в миналото!  Как стана това?!

 

dsc_1650

First, I chose the selection of clothes and accessories – around 30 (per season or 3 months). Yes, 30, they were hundreds. Next step is to choose my favorite colors – white, pink, black and grey shades. I made a list with the clothes I wear most often – jeans, shirts and bags. Then I added the more feminine ones – dresses, skirts, and that’s how they became 30. The best thing is that all of them can be randomly combined for every occasion.

Example:

 

###

Първо избрах набора от дрехи и аксесоари, около 30 (за сезон / 3 месеца). Да, 30 са, а бяха стотици. Следващата стъпка беше да избера любимите си цветове – бяло, розово, черно и сивите нюанси. Направих списък с дрехите, които най-често нося( дънки, тениски и чанти), включих и по-женственте рокли и поли и така станаха 30, а най-хубавото е, че всички те могат да бъдат разнообразно съчетани за всеки повод.

Пример:

 

fullsizerender

Или използвайте апликацията Polyvore, за да mix and match-вате дрехите, които харесвате.

fullsizerender-2     fullsizerender-1

Here is how my experiment with the Capsule Wardrobe turned out to be a great asset. Minimalism, free time, less stress in the morning, more saved money for travelling, and always looking chic/stylish. Thank you, Capsule!

###

Ето, че моят експеримент с Капсулния гардероб се оказа една чудесна находка! Минимализъм, свободно време, по-малко стрес сутрин, повече спестени пари за пътувания и винаги изглеждаща шикозно/стилно. Thank you, Capsule!

????????????????????????????????????

dsc_1664

dsc_1623

dsc_1669

 

 

XOXO,

И.

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.