AMORE

See below the ENGLISH VERSION

>>>>>>>>

AMORE e думата, която изпълва същността ми на 100%. В допълнение от фазата на луната, така е била обърната, както на снимката, когато съм се родила и една звезда, символ на желанията, които рани или късно се сбъдват с повече визуализация. Amore, дума знак, дума вяра, дума надежда, дума живот. Емоция, която пазя като орлица, а друг път раздавам без да му мисля. Спасение, което сгрява сърцето и душата в трудни моменти и вдъхва една такава сила, която ме изправя на крака и ме усмихва широко. AMORE. Вдъхновение, което може да ме накара да напиша книга, пиеса или сценарии на филм, на моя филм. Възможност, лекува и продължава да ме изгражда, да ме прави силна и успяла. 

MORE, съвкупност от моето минало, настояще и бъдеще. Минало, защото колкото и смешно да ви се стори имам силното усещане, че в предишен живот съм била Una bella donna. Предполагам всеки един е получавал дежа вю или е бил на място, което смята за вкъщи без да е, нали? 

ORE е символ на моята италианска душа, която е непокорна, обича сладостта на живота, хубавото вино, да не спира да говори, ако може на висок глас, да се смее с цяло гърло, да жестикулира, да твори безспир. 

re e съвкупността от сладкия начин на живот, чашата виното в 11 часа на площада във Венеция, храната, от която забравяш за всички възможни диети  и се оставяш на насладата. А, да, насладата. Красотата да не правиш нищо, а просто да наблюдаваш хората и да чувстваш заедно с тях. Изкуството да набавиш няколко вида сирене, прошуто, пъпеш, ягоди и боровинки, топла багета, бутилка просеко и да превърнеш това в пиршество споделено с любимия или няколко събрали се приятели. Смея да кажа, че последното го мога най-добре и близките ми го знаят отлично. Хах

E най-големият ми мотиватор! Да влагам усилия, да се стремя към нея, да се боря, когато си заслужава, да я изисквам и да я търся по света. Защото не е въпрос на късмет. Въпрос на откритие, въпрос на възприятие, въпрос на компромиси и доверие, въпрос на мир и баланс. И щом веднъж достигнеш състояние на AMORE, никога не трябва да я пернебрегвам и да ставана немарлив в поддържането й. Трябва да положа големи усилия, за да плувам срещу “норми”,  нагласи, ориентации и разбирания и упея ли винаги ще остана на повърхността на океана. Вие също… във вашата ситуация и цел!

AMORE is the word that fills my essence. The moon you’re seeing in the picture is the phase that was inverted in the same way when I was born. The star is the symbol of the ability to make your dreams come true while visualizing what you desire and being faithful. Word as a sign, word as a faith, as a hope, word as a life. An emotion that I’m fighting to preserve, and other times I’m carelessly giving away. The salvation that warms my heart and soul in difficult times and inspires such a force that sends me on the ground and makes me smile broadly. AMORE. The inspiration to write a book, a play, or a screenplay of the movie of my life. An opportunity that heals and builds me, makes me strong and successful.

MORE is a sign. A reflection of my past, my present, and my future. Funny or not I’m sure I was born Italian in my past life.  “Una Bella donna,” they say! AMORE is showing me how much I LOVE life, and I always try to spread this positive energy. I feel blessed that I am surrounded by good people, with beautiful souls and big hearts. АMORE is my second face, my Italian soul. 

ORE is the combination of the sweet way of living, a glass of wine at 11 o’clock in Venice, the food you cannot resist and let yourself indulge. And, yes, it’s the pleasure that small things bring. The beauty of doing nothing, just sipping wine and people-watching, trying to catch on their energy. The art of turning a few types of cheese, prosciutto, melon, hot baguette, and a bottle of prosecco into a special moment shared with loved ones. My friends all know this is my second nature.

RE Even though we might search for Love everywhere, sometimes we spend our life with people who are just enough but never spark that love that makes our hearts skip a beat. It is scary to go out of our comfort zones. So I’d like to challenge you with the question: Do you see the treasure within your heart?  That treasure is the first to recognize, and sometimes we must abandon the fears dictated by our egos to be able to find ourselves. Often in the silence of our hearts, we see how much we already have within.

E Amore is my greatest motivator! To make an effort, to strive for love, to fight for it, to demand it, and to look for it all around the world. Because it’s not a matter of luck. It’s a  matter of discovery, a matter of perception, a matter of compromise and trust, a matter of peace and balance. And once I find AMORE, I will keep fighting for it. I have to make a great effort to swim against social ”norms”, attitudes and opinions, and I hope that is what will help me stay on the surface of the ocean.

Love,

Ivelina

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.